Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Metni

SMILE IZMIR DENTAL MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında hazırlanmış olan “SMILE IZMIR DENTAL MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AYDINLATMA METNİ”nin (“Aydınlatma Metni”) tamamını okudum, anladım ve hangi kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve açık rızamı dilediğim zaman herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın geri alabileceğim hakkında bilgi sahibi oldum.

Bu kapsamda Aydınlatma Metni içeriğinde açık rızamın alınması gerektiği belirtilen işleme faaliyetleri için; kişisel verilerimin belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek işlenmesine ve belirtilen kişilere aktarılmasına özgür irademle onay verdiğimi, SMILE IZMIR DENTAL MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından bu işleme faaliyetleri hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

SMILE IZMIR DENTAL MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından Aydınlatma Metni içerisinde yer alan çağrı merkezi gibi veri işleyen hizmet sağlayıcılarına kişisel verilerimin aktarılmasına misafir hizmetlerine sözlü beyan ettiğim kod ile açık rıza verdiğimi kabul ve beyan ederim.